Όροι χρήσης

Γενικές Πληροφορίες

Η ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΚΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., εφεξής η  «Εταιρεία», δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο https://sklaris.gr/ εφεξής ο «ιστότοπος», και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα, αρχεία, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτόν, εφεξής «το υλικό», με σκοπούς την ενημέρωση και την πραγματοποίηση παραγγελιών ειδών από καταναλωτές.

O ιστότοπος https://sklaris.gr/ είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα έκθεσης και πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου της Εταιρείας.

Το περιεχόμενο του ιστότοπου, https://sklaris.gr/, αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της Εταιρείας, εκτός από τυχόν υλικό που ρητά μνημονεύεται ότι αποτελεί πνευματική ή βιομηχανική ιδιοκτησία τρίτων. Ουδεμία εμπορική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του παρόντος διαδικτυακού κόμβου επιτρέπεται σε τρίτους.

Η πώληση, μεταφορά και παράδοση των προϊόντων της Εταιρείας που προβάλλονται στον παρόν ιστότοπο και η ασφάλεια των συναλλαγών των χρηστών διέπονται από τους παρόντες όρους χρήσης, τους οποίους καλούμε να διαβάσουν προσεκτικά πριν από την πλοήγηση τους στον ιστότοπο και στο eshop και την πραγματοποίηση των αγορών τους και εάν δεν συμφωνούν, οφείλουν να μην κάνουν χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε συναλλαγής σημαίνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων όρων χρήσης από τον χρήστη, χωρίς καμία εξαίρεση.

Η Εταιρεία δύναται κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί μονομερώς ή να αναθεωρεί ελεύθερα τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, να καταργήσει ή/και τροποποιήσει το eshop, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προειδοποίηση. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να τους διαβάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, καθώς οι Όροι που βρίσκονται σε ισχύ τη στιγμή της κατάρτισης της Σύμβασης (όπως αυτή ορίζεται παρακάτω) είναι και οι εφαρμοστέοι.

Οι χρήστες υποχρεούνται να κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του ιστότοπου. O ιστότοπος υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, χορηγεί στους χρήστες ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της. Αυτό το δικαίωμα δεν αποτελεί μεταβίβαση τίτλου στην ιστοσελίδα και στα στοιχεία της και υπόκειται στους ακόλουθους περιορισμούς: (1) πρέπει να διατηρείτε σε όλα τα αντίγραφα της ιστοσελίδας και των στοιχείων της, όλες τις επισημειώσεις που αφορούν πνευματικά δικαιώματα και άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα και (2) δεν μπορείτε να τροποποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της με κανένα τρόπο ή να αναπαράγετε ή να παρουσιάσετε δημοσίως, ή να διανείμετε ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα και τα στοιχεία της για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό, εκτός εάν άλλως επιτρέπεται με το παρόν.

Χρήση του ιστότοπου από ανήλικους

Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Στην περίπτωση παραγγελίας που περιλαμβάνει αλκοολούχα ποτά ή/και προϊόντα ζύθου, τεκμαίρεται ότι ο χρήστης-παραγγέλων είναι άνω των 18 ετών ή εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/αυτών εφόσον του ζητηθεί. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από την πρόσβαση σε αλκοολούχα ποτά ή/και προϊόντα ζύθου και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση.

 

Παρεχόμενες Πληροφορίες & Προϊόντα

Η Εταιρεία καταβάλει κάθε προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και εν γένει το περιεχόμενο του ιστότοπου να διέπεται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιημένο, σε καμία, όμως, περίπτωση δεν φέρει ευθύνη έναντι του χρήστη ή τρίτου για οποιασδήποτε φύσης ζημία που μπορεί να προκληθεί σε αυτόν λόγω μη επικαιροποίησης των παρεχομένων πληροφοριών αυτής ή που προκαλείται ή σχετίζεται με τον ιστότοπο ή το περιεχόμενό της.

Όλες οι παραγγελίες των προϊόντων εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα τους.

Η μονάδα παραγωγής της Εταιρίας επεξεργάζεται πρώτες ύλες, που μπορεί να περιέχουν ίχνη ξηρών καρπών, κανέλας, σπόρων σησαμιών καθώς και ίχνη άλλων αλλεργιογόνων ουσιών ως αυτές περιέχονται στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.
Οι παραδόσεις των προϊόντων της Εταιρείας γίνονται με ιδιόκτητα φορτηγά ψυγεία της και όπου το επιτρέπουν οι κανονισμοί συντήρησης του προϊόντος με δίκυκλα οχήματα μέσω συνεργαζόμενων εταιριών courier.

Τα προϊόντα παρασκευάζονται έως και 2 ημέρες πριν την παράδοσή τους.

Τα προϊόντα θα πρέπει να συντηρούνται μετά την παράδοση, ανάλογα με το είδος του προϊόντος:
α) σε θερμοκρασία δωματίου (25 βαθμών Κελσίου) όταν είναι κουλουράκια, πτι φουρ, κεικ, τσουρέκια, κλπ.

β) στο ψυγείο* (έως 5 βαθμούς Κελσίου) όταν είναι γλυκίσματα (τούρτες, πάστες, κεράσματα), σάντουιτς, έτοιμα γεύματα, είδη catering.

γ) στην κατάψυξη (κάτω από -15 βαθμούς Κελσίου) όταν είναι προϊόν παγωτού.
δ)  στην κατάψυξη (κάτω από -18 βαθμούς Κελσίου) όταν είναι κατεψυγμένες πίτες ή κρέπες

*τα προϊόντα ψυγείου πρέπει να διατηρούνται αποκλειστικά και μόνο στο ψυγείο και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τα τοποθετείτε στην κατάψυξη.

Τα προϊόντα θα πρέπει να καταναλώνονται μέσα στο χρονικό διάστημα  που αναγράφεται στη συσκευασία τους (όταν είναι προσυσκευασμένα), ενώ για τα υπόλοιπα προϊόντα η κατανάλωση πρέπει να γίνεται εντός 2 ημερών για  να διατηρούνται αναλλοίωτα τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για κακό ή  μη ορθό χειρισμό του τροφίμου από τον καταναλωτή.

Παρότι για κάθε προϊόν γίνεται πλήρης παρουσίαση αυτού, ωστόσο, λόγω του διαδικτυακού προγράμματος περιήγησης ή της οθόνης, τα προϊόντα που προσφέρονται προς πώληση στον  ιστότοπο της Εταιρείας ίσως να μην αντιστοιχούν ακριβώς στα πραγματικά όσον αφορά την εικόνα και τα χρώματα. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τέτοιου είδους αναντιστοιχίες. Οι εικόνες και τα χρώματα προορίζονται μόνο για σκοπούς αναπαράστασης. Επίσης, όλα τα προϊόντα διατίθενται προς πώληση χωρίς τη διακόσμηση (ντεκόρ).

 

Συσκευασία

Τα προϊόντα της Εταιρείας τοποθετούνται σε περιέκτες (χάρτινα κουτία, χαρτοσακούλες ή πλαστικούς περιέκτες κατά περίπτωση). Η Εταιρεία έχει φροντίσει έτσι ώστε οι συσκευασίες να προστατεύουν κατά τον ασφαλέστερο τρόπο τα προϊόντα κατά τη μεταφορά τους.

 

Σύμβαση Πώλησης-Παραγγελία Προϊόντων

Οι πληροφορίες που περιέχονται στους παρόντες Όρους και οι λεπτομέρειες που περιέχονται στον παρόν ιστότοπο δεν συνιστούν πρόταση πώλησης αλλά πρόσκληση για ενημέρωση.

Για να κάνετε μια παραγγελία θα σας ζητηθεί να ακολουθήσετε τη διαδικασία της αγοράς. Η παραγγελία σας θεωρείται ληφθείσα από την «Εταιρεία» από τη στιγμή που έχει εγκριθεί/επιβεβαιωθεί η πληρωμή της, οπότε και θα λάβετε ένα  e-mail από εμάς το οποίο θα επιβεβαιώνει την παραλαβή της παραγγελίας σας («Επιβεβαίωση Καταχώρησης Παραγγελίας»). Η λήψη του email επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση της παραγγελίας και την αποδοχή της από μέρους της Εταιρείας. Υποχρεούστε να ελέγξετε την Επιβεβαίωση Καταχώρησης και να ενημερώσετε αμέσως την «Εταιρεία» εγγράφως για οποιοδήποτε λάθος, άλλως τα στοιχεία που αναφέρονται στην Επιβεβαίωση Καταχώρησης θα εφαρμοσθούν σε αυτήν την Σύμβαση.

Κατά την εξέλιξη της παραγγελίας υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις στην οθόνη του χρήστη  περί της κατάστασης παραγγελίας, οι οποίες και αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας, που έχει καταχωρίσει ο χρήστης.

 

Απόρριψη Παραγγελίας

Διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε από το παρόν ιστότοπο οποιοδήποτε προϊόν ανά πάσα στιγμή ή/και να αφαιρέσουμε ή να επεξεργαστούμε οποιαδήποτε ύλη ή περιεχόμενο σε αυτήν την ιστοσελίδα. Παρόλο που καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να διεκπεραιώσουμε όλες τις παραγγελίες που υποβάλλονται σε εμάς, μπορεί να προκύψουν εξαιρετικές περιστάσεις υπό τις οποίες ενδεχομένως να χρειαστεί να απορρίψουμε τη διεκπεραίωση μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε ήδη στείλει την Επιβεβαίωση Καταχώρισης Παραγγελίας, το οποίο διατηρούμε το δικαίωμα να πράξουμε ανά πάσα στιγμή κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας.

Η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη απέναντί σας ή απέναντι οποιουδήποτε τρίτου προσώπου για την απόσυρση τυχόν προϊόντων από τον παρόν ιστότοπο, καθώς και για την αφαίρεση ή την επεξεργασία τυχόν ύλης ή περιεχομένων του ιστότοπου ή για την άρνηση διεκπεραίωσης ή αποδοχής μιας παραγγελίας αφότου σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Καταχώρισης Παραγγελίας.

 

Ακύρωση Παραγγελίας

Η ακύρωση της παραγγελίας, μετά την αποστολή από την Εταιρεία του email για την «Επιβεβαίωση Καταχώρισης Παραγγελίας» δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή για κανένα λόγο.

 

Τιμές Προϊόντων / Έξοδα Αποστολής

Η τιμή κάθε προϊόντος είναι αυτή που ορίζεται ανά πάσα στιγμή στον ιστότοπο της Εταιρείας, εκτός από τις περιπτώσεις προφανούς σφάλματος. Η Εταιρεία φροντίζει πάντοτε να διασφαλίζει  ότι όλες οι τιμές στον ιστότοπο είναι ακριβείς, ωστόσο ενδέχεται να παρουσιαστούν από παραδρομή σφάλματα. Εάν διαπιστωθεί κάποιο λάθος στην τιμή οποιουδήποτε προϊόντος έχετε παραγγείλει, θα ενημερωθείτε το συντομότερο δυνατόν και θα σας δοθεί η δυνατότητα να επιβεβαιώσετε εκ νέου την παραγγελία στη διορθωμένη σωστή τιμή.

Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να σας προμηθεύσει κανένα προϊόν στη λανθασμένη χαμηλότερη τιμή (ακόμα και αν σας έχουμε στείλει την Επιβεβαίωση Καταχώριση Παραγγελίας), στην περίπτωση που το σφάλμα στην τιμή είναι προφανές και αδιαμφισβήτητο και μπορεί ευλόγως να αναγνωριστεί ως λανθασμένη τιμή.

Οι τιμές στον ιστότοπο περιλαμβάνουν τον αναλογούντα Φ.Π.Α αλλά όχι τα έξοδα αποστολής, που επιβαρύνουν εσάς. Το αναγραφόμενο κόστος μεταφορικών εξαρτάται από τη διεύθυνση της αποστολής (ταχυδρομικό κώδικα). Οι χρεώσεις αποστολής υπολογίζονται αυτόματα βάση των  προϊόντων και των προορισμών.

Το πληρωτέο από εσάς τίμημα αποτελεί το σύνολο της τιμής του/των προϊόντων και του κόστους της μεταφοράς.

Οι τιμές των προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος και των μεταφορικών (κόστος μεταφοράς) μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε. Oι τιμές που αναγράφονται στα προϊόντα ισχύουν αποκλειστικά για αγορές που πραγματοποιούνται από το παρόν e-shop. Οι τιμές στα φυσικά καταστήματα ενδέχεται να είναι διαφορετικές. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για όποια διαφορά τιμών.

Τα μεταφορικά έξοδα για παραγγελίες άνω των 70,00€ σε κοντινές αποστάσεις είναι δωρεάν.

Tιμολόγιο δύναται να εκδοθεί σε επιτηδευματίες, εφόσον συμπληρώσουν κατά την παραγγελία όλα τα απαιτούμενα στοιχεία.

 

Μετάθεση Κινδύνου και Κυριότητα των Προϊόντων

Η ευθύνη για τα προϊόντα μετατίθεται σε εσάς από τη στιγμή που εσείς ή κάποιο τρίτο μέρος που ενεργεί κατ’ εντολή σας, διάφορο του μεταφορέα, έχει αποκτήσει τη φυσική κατοχή ή έλεγχο των προϊόντων. Η κυριότητα των προϊόντων περνάει στα χέρια σας με την ολοσχερή είσπραξη από την πλευρά της Εταιρείας όλων των ποσών που οφείλονται σε σχέση με τα προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων αποστολής.

 

Παράδοση Προϊόντων

Ο χρήστης δύναται να επιλέξει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος τη διεύθυνση, όπου επιθυμεί να παραλάβει την παραγγελία του.

Τα προϊόντα μπορούν να σας αποσταλούν σε οποιοδήποτε σημείο με την επιλογή αυθημερόν παράδοση που θα επιλέξετε κατά την καταχώριση της παραγγελίας σας με φορτηγά – ψυγεία της Εταιρείας.

Οι παραδόσεις πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πλαίσια λειτουργίας της Εταιρείας και σύμφωνα με τον τρόπο λειτουργίας του courier.

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για μη έγκαιρη παράδοση, που οφείλεται σε εσφαλμένη διεύθυνση ή απουσία σας. Σε αυτήν την περίπτωση τα προϊόντα επιστρέφουν στην Εταιρεία και εφόσον ζητήσετε εκ νέου αποστολή, θα επιβαρυνθείτε με επιπλέον έξοδα αποστολής.

Για την παράδοση των προϊόντων απαιτούνται το λιγότερο 2 ημέρες (εκτός  Κυριακής), από την επομένη της επιβεβαίωσης της παραγγελίας σας.

Καθυστερήσεις μπορεί να προκύψουν σε απρόβλεπτες περιστάσεις. Η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για αυτές που δεν μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητά της ή οφείλονται σε ανωτέρα βία και θα δικαιούται παράταση του χρόνου για την εκτέλεση. Ενδεικτικά παραδείγματα μπορεί να είναι απεργίες, τρομοκρατικές ενέργειες, κυβερνητικές ή νομοθετικές πράξεις και φυσικές καταστροφές.

 

Τρόποι Πληρωμής

Πληρωμή με μετρητά: Κατά την παράδοση της παραγγελίας σας, μπορείτε να πληρώσετε με τον παραδοσιακό τρόπο, με μετρητά στον υπάλληλο της Εταιρείας.

Πληρωμή μέσω Κάρτας: Η Εταιρεία δέχεται όλες τις κάρτες (πιστωτικές ή χρεωστικές) που φέρουν τα σήματα των διεθνών οργανισμών ‘VISA’, ‘MasterCard’, ‘Maestro’.

Η Εταιρεία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών σας μέσω της πιστωτικής σας κάρτας.

 

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Επειδή τα προσωπικά σας στοιχεία και τα στοιχεία επικοινωνίας που παρέχετε στον ιστότοπο της Εταιρείας είναι εξαιρετικά σημαντικά για την εκτέλεση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σας με εμάς καθότι, όπως γνωρίζετε, αυτά αποτελούν, εκτός των άλλων, και τον μοναδικό τρόπο επικοινωνίας της Εταιρείας μαζί σας για την εκτέλεση των υποχρεώσεών της απέναντί σας καθώς και των παραγγελιών, θα πρέπει να είστε σίγουροι ότι τα στοιχεία που έχετε δώσει είναι απολύτως ορθά και επικαιροποιημένα (σε περίπτωση αλλαγών υποχρεούστε να ενημερώσετε σχετικά την Εταιρείας). Ως εκ τούτου η Εατιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη σε περίπτωση που κάποια από τις συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της δεν εκπληρωθούν σωστά ή/και έγκαιρα εξαιτίας αποστολής από εσάς λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων.

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από την Εταιρεία αποκλειστικώς και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών στον ιστότοπο της και της μεταξύ επικοινωνίας για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, τη διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες της. Όλα τα προσωπικά σας στοιχεία τα οποία συλλέγονται μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του ιστότοπου της Εταιρείας είναι τα απολύτως απαραίτητα για τη διενέργεια των ως άνω υπηρεσιών από την πλευρά της Εταιρείας και τελούν υπό τον όρο της πλήρους και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσής/συναίνεσής σας η οποία παρέχεται με την αποστολή των προσωπικών σας δεδομένων στην Εταιρεία.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν ανακοινώνονται σε κανέναν τρίτο και διαχειρίζονται αποκλειστικά από την Εταιρεία. Το σύνολο πάντως των δεδομένων σας προστατεύονται και διαχειρίζονται σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν.2472/1997, η δε Εταιρεία ακολουθεί απαρέγκλιτα όλους τους κανόνες που θεσπίζονται από το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο. Στο πλαίσιο της ανωτέρω νομοθεσίας, τα στοιχεία που φυλάσσονται από την Εταιρεία δύνανται να γνωστοποιηθούν σε τρίτους, στις αρμόδιες αρχές, εισαγγελείς ή σε άλλες διοικητικές υπηρεσίες μόνον σύμφωνα με τους κανόνες και τις διατάξεις που προβλέπει το εκάστοτε κανονιστικό πλαίσιο. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων, των στοιχείων και των συναλλαγών σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και των εμπορικών συναλλαγών και λαμβάνονται όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την διαβίβαση ή/και εκτέλεση των συναλλαγών. Ο χρήστης/καταναλωτής/ επισκέπτης/μέλος του ιστότοπου της Εταιρείας θα πρέπει και αυτός να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων του αυτών από τρίτους. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/ μέλος του ιστότοπου της.

Τέλος, προκειμένου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας αποδέχεστε την αποστολή αυτοματοποιημένων ή προσωποποιημένων ηλεκτρονικών μηνυμάτων τόσο απευθείας στον Η/Υ σας όσο και προσωπικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση ή/και στο κινητό τηλέφωνο που έχετε γνωστοποιήσει καθώς και τυχόν τηλεφωνική επικοινωνία στα τηλέφωνα που έχετε γνωστοποιήσει από υπάλληλο-ους της Εταιρείας.

 

Υπαναχώρηση / Πολιτική αντικατάστασης προϊόντων

Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο, ώστε όλα τα προϊόντα (ανεξαρτήτως είδους) να συσκευάζονται ειδικά και προσεκτικά, προκειμένου να φθάσουν σε εσάς χωρίς φθορές. Σε πολύ σπάνιες, όμως, περιπτώσεις υπάρχει περίπτωση κάποιο από τα προϊόντα αυτά να φθαρεί κατά την αποστολή του σε εσάς. Για τον λόγο αυτό σας καλούμε να ελέγχετε τα προϊόντα κατά την παραλαβή τους. Μετά την αποχώρηση του οδηγού ή μεταφορέα, υπαναχώρηση / αντικατάσταση προϊόντων δεν θα μπορεί να γίνει.

Σε περίπτωση που παραλάβετε το προϊόν χωρίς να εκφράσετε κάποια συγκεκριμένη επιφύλαξη σημαίνει ότι έχετε παραλάβει ανεπιφύλακτα το προϊόν από την Εταιρεία. Σε περίπτωση όμως που διαπιστώσετε ότι α) υπάρχει αλλοίωση ή παραβίαση της εξωτερικής συσκευασίας ή του εσωτερικού του λόγω της μεταφοράς ή β) παραλάβετε διαφορετικό κωδικό προϊόντος από αυτόν που παραγγείλατε και δεν επιθυμείτε την παραλαβή της παραγγελίας σας, να επικοινωνήσετε εκείνη την στιγμή με την Εταιρεία τηλεφωνικά στο :  +30 2592 110 213 και μεταξύ ωρών 08.00 πμ – 14.00 μμ, δηλώνοντάς αν επιθυμείτε να σας αποσταλεί νέο προς αντικατάσταση ή αν επιθυμείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας για υπαναχώρηση. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να σας αποσταλεί νέο προϊόν προς αντικατάσταση, το νέο προϊόν θα σας σταλεί το συντομότερο δυνατόν, με τον ίδιο οδηγό χωρίς οποιαδήποτε επιπρόσθετη επιβάρυνση.

Σε περίπτωση υπαναχώρησής σας, η επιστροφή των χρημάτων σας θα γίνει μέσω τραπέζης εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, από την ενημέρωσή σας στην Εταιρεία.

Δικαίωμα υπαναχώρησης, έχετε αποκλειστικά και μόνο στις παραπάνω δύο περιπτώσεις α) και β) και όχι σε περίπτωση που το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες σας (όπως π.χ. εμφάνιση).

 

Πνευματική Ιδιοκτησία

Το σύνολο του περιεχομένου του παρόντος ιστότοπου, δηλ. ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα κείμενα, οι φωτογραφίες, τα σχέδια, τα εμπορικά και οικονομικά στοιχεία, τα προγράμματα, τα πάσης φύσεως αρχεία, σήματα/λογότυπα, η μορφή (layout) της ΣΚΛΑΡΗΣ Ο.Ε. κλπ, αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, του Ευρωπαϊκού και των εφαρμοζόμενων διεθνών συμβάσεων, περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει η εμφάνισή τους και προβολή τους στον ιστότοπο της Εταιρείας να εκληφθεί ως μεταβίβασή η/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης τους. Βάσει των ανωτέρω, άρα, απαγορεύεται ρητά η ολική ή μερική αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, τροποποίηση και κάθε συναφή ενέργεια πάνω στα ανωτέρω στοιχεία, χωρίς την τυχόν ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας, η οποία διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που έχει προκληθεί σε αυτήν σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος του παρόντος ιστότοπου αποδέχεται και αναγνωρίζει ότι η Εταιρεία έχει τη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης (είτε από την ίδια είτε από τρίτους) του συνόλου των στοιχείων που εμφανίζονται σε αυτή καθώς και την τροποποίηση των στοιχείων αυτών οποτεδήποτε επιθυμεί με ή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών/καταναλωτών/επισκεπτών/μελών της.

 

Περιορισμός Ευθύνης

Η Εταιρεία, οι υπάλληλοί της, ή άλλοι αντιπρόσωποί της, δεν έχει καμία ευθύνη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, για όποιες επακόλουθες, παρεμπίπτουσες, έμμεσες, ειδικές αποζημιώσεις ή έξοδα ή χρηματικές ποινές, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, διαφυγόντων κερδών, διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, ή απώλειας πελατείας, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών προκύψουν από ή σε σχέση με την χρήση, την αντιγραφή, ή την παρουσίαση του ιστότοπου ή των περιεχομένων του ή οποιασδήποτε άλλης συνδεδεμένης ιστοσελίδας, ανεξαρτήτως εάν η Εταιρεία είχε ενημερωθεί, γνώριζε ή έπρεπε να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.

 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαιοδοσία

Η συγκεκριμένη σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου, τις οδηγίες και τους Κανονισμούς του Ευρωπαϊκού Δικαίου και τις σχετικές Διεθνείς διατάξεις, ερμηνεύεται δε με βάση τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του https://sklaris.gr/ διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το Νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.
Εάν κάποια διάταξη κριθεί αντίθετη προς το νόμο και ως εκ τούτου άκυρη ή ακυρώσιμη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Καμία τροποποίηση των όρων της συγκεκριμένης σύμβασης δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές εξ αφορμής της εν λόγω σύμβασης είναι τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Η αποστολή της παραγγελίας σας σημαίνει, ότι :

Α) Έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους όρους της παρούσης και αποδέχεστε ανεπιφύλακτα αυτούς.

Β) Τα προϊόντα προορίζονται για δική σας κατανάλωση ή για ίδια κατανάλωση του προσώπου, που αποστέλλονται και απαγορεύεται η περαιτέρω προώθηση και μεταπώλησή τους. Ομοίως απαγορεύεται και η διάθεση των συσκευασιών, που τα συνοδεύουν.

Γ) Είναι υποχρέωση σας να χορηγήσετε με ακρίβεια τα προσωπικά σας δεδομένα.

Δ) Είστε ο νόμιμος κάτοχος της πιστωτικής ή χρεωστικής που χρησιμοποιείτε για την συναλλαγή σας (σε περίπτωση, που αυτή ανήκει και σε έτερο, έχετε την συναίνεση αυτού για την συναλλαγή) και ότι η πιστωτική ή χρεωστική κάρτα δεν έχει με οποιονδήποτε τρόπο ακυρωθεί ή απαγορευτεί η χρήση της.

Ε) Η ηλεκτρονική  διεύθυνση, που δηλώνετε και χρησιμοποιείτε ανήκει σε εσάς, είναι ακριβής και ενεργής.

ΣΤ) Η διατήρηση του απορρήτου του κωδικού σας είναι δική σας αποκλειστική ευθύνη και δεν θα επιτρέψετε σε άλλο την χρήση αυτού.

Η) Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί παραγγελία  σας.

Θ) Εγγυάστε την ασφαλή χρήση του ιστότοπου από τον υπολογιστή σας ως προς την μετάδοση ιών.

Ι) Η σύνδεσή σας με το eshop γίνεται με δικό σας κίνδυνο ως προς την πιθανότητα πρόκλησης οποιαδήποτε βλάβης στον υπολογιστή σας και το λογισμικό του (από τυχόν μετάδοση ιών), τον οποίον γνωρίζετε, ότι διατρέχετε κατά την σύνδεσή του και αναλαμβάνετε εξ ολοκλήρου.

ΙΑ) Υποχρεούστε να αποζημιώσετε την Εταιρεία ολοσχερώς (εκπροσώπους, εργαζομένους και συνεργάτες) για κάθε ζημία, προκύπτουσα από την από μέρους σας παραβίαση της παρούσης.

ΙΒ) Οποιαδήποτε ευθύνη της Εταιρείας για οποιοδήποτε ζήτημα προκύπτει από την παρούσα περιορίζεται αποκλειστικώς στο τίμημα της παραγγελίας σας, και παραιτείστε από οποιαδήποτε αξίωσή σας για τυχόν υπερβάλλουσα ζημία.

ΙΓ) Ερμηνευτικός όρος – Σε οποιοδήποτε σημείο της παρούσας προβλέπεται η επιστροφή χρημάτων ή/και η πίστωση αυτών στον λογαριασμό του πελάτη τούτη εννοείται πάντοτε ως άτοκη.

ΙΔ) Επικεφαλίδες – Οι επικεφαλίδες που χρησιμοποιούνται στους παρόντες όρους χρήσης τίθενται προς διευκόλυνση της παραπομπής σε όρους της και δεν σκοπείται να αποτελέσουν βοηθήματα ερμηνείας της Σύμβασης.

ΙΕ) Καθυστέρηση άσκησης δικαιώματος – Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη (Εταιρεία και χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλος) μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.

 

Επικοινωνία

Για κάθε απορία ή διευκρίνιση σχετική με το https://sklaris.gr/ οι χρήστες/καταναλωτές/επισκέπτες/μέλοι μπορούν να απευθύνονται στο info @ sklaris.gr.

 

Τρόποι αποστολής παραγγελίας

Οι αποστολές που γίνονται με αυθημερόν παράδοση πραγματοποιείται με διανομή από την Εταιρεία και εντός 2 εργάσιμων ημερών ή σύμφωνα με την προγραμματισμένη ημερομηνία παράδοσης που έχετε ζητήσει!

Δωρεάν αποστολή για αγορές πάνω από 70€.

Επιλογή παραλαβής από κατάστημα χωρίς χρέωση.

 

Υπόλοιπη Ελλάδα

Προϊόντα με αποστολή μέσω courier.

Για συσκευασίες έως 2 κιλών το κόστος ανέρχεται σε 5 ευρώ. Σε περίπτωση μεγαλύτερου βάρους της συσκευασίας το κόστος προσαρμόζεται ανάλογα από την εταιρεία courier. Δωρεάν αποστολή για αγορές πάνω από 70€.

Λόγω φόρτου παραγγελιών των συνεργαζόμενων courier η παραγγελία σας ενδέχεται να καθυστερήσει.